luck77
luck77
luck77

มันคือการข่มขืนห้องตรงข้าม คู่สามีภรรยาต่างวัย ลงไม้ลงมือไปหนึ่งดอก

3
Share
Copy the link

เมื่อห้องตรงข้ามที่ว่างอยู่เสมอ มีคนย้ายเข้ามาจนได้ เป็นคู่สามีภรรยาต่างวัย มักจะแอบมองสาวเจ้าเสมอ แม้จะไม่รู้ว่าเธอชื่ออะไร จะว่าไป โดยรูปการ มันคือการข่มขืนนะครับ แต่แม่สาวน้อยก็ไม่ได้ขัดขืนอะไรมาก ในที่สุดก็มีการลงไม้ลงมือไปหนึ่งดอก