luck77
luck77
luck77

นักเรียนจอมกวน ไม่ยอมตั้งใจเรียน ครูเห็นพอดี จึงได้ปะทะกันอย่างดุเดือด

7
Share
Copy the link

นักเรียนจอมกวน ไม่ยอมตั้งใจเรียน เอาแต่เล่นโทรศัพท์และคุยโทรศัพท์ในห้อง ไม่สนใจอาจารย์สอนเลย ทำให้คุณครูไม่พอใจ และอยากจะสั่งสอนทันที ซึ่งหารู้ไม่ว่า ตัวนักเรียนนั้นกำลังเงี่ยนแสนเงี่ยน นั้งถอดกองเกงในรอควยของคุณครูอยู่ ซึ่งพยายามนั้งแหกขา จนสุดท้ายครูเห็นพอดี จึงได้ปะทะกันอย่างดุเดือด