luck77
luck77
luck77

ทำได้เพียงส่งเสียงครวญคราง หลังจากลูบคลำเรือนร่างของเธอจนหนำใจ

16
Share
Copy the link

เธอจำใจยินยอมให้พวกเขาล่วงล้ำเรือนร่างของเธอเพราะไม่มีเรี่ยวแรงขัดขืน และทำได้เพียงส่งเสียงครวญครางขณะถูกลูบนมลูบหีเท่านั้น ยืนตัวอ่อนโอนเอนให้พวกเขาลูบคลำส่วนต่างๆ ของเธอตามใจชอบ หลังจากลูบคลำเรือนร่างของเธอจนหนำใจ พวกเขาควักควยให้คุณนะ เธอจับมันด้วยสองมือของเธออย่างไม่เต็มใจ